Kolstad Fotball

Puma cup

Puma cup

26. januar - 11. februar 2018
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er 34. gang Kolstad Fotball arrangerer innendørsturnering i Kotenghallen. Vi gjør som de siste årene og arrangerer turneringen over 3 helger og i kun en hall. Vi ønsker å unngå både tidlige og sene kamper, og har fokus på kvalitet på gjennomføringen av arrangementet. Det skal være gode dommere, bra speakertjeneste og tidsskjemaet skal holdes, noe vi mener vi har vist ved tidligere års arrangement. Premieutdelingen for alle lag foregår på banen for at dette også skal gi en fin opplevelse for spillerne. Våre retningslinjer for gjennomføring av arrangement, legger noen begrensninger på antall lag. Så vær tidlig ute med påmeldingen for å være sikret plass.

 
Turneringsdatoer:

  26. januar – 28. januar:        G11, G13, G15
  2. februar – 4. februar:         G10, J14, G14
9. februar – 11. februar:        J10, J12, J15, G12, G16

Det kan bli endringer på spillehelgene for klassene 10 til 12 år avhengig av antall påmeldte lag. Det blir varslet i god tid ved evt. endringer.
Ved for mange påmeldte lag, vil de først påmeldte få plass.

Vær tidlig ute, i fjor måtte vi avvise lag i flere klasser.

 

Klasseoversikt:

Jenter  10 år født 2008 eller senere spilletid: 1x15 min
Jenter  11/12 år født 2006 eller senere spilletid: 1x15 min
Jenter  13/14 år født 2004 eller senere spilletid: 1x18 min
Jenter  15 år født 2003 eller senere spilletid: 1x20 min
Gutter 10 år født 2008 eller senere spilletid: 1x15 min
Gutter 11 år født 2007 eller senere spilletid: 1x15 min
Gutter 12 år født 2006 eller senere spilletid: 1x15 min
Gutter 13 år født 2005 eller senere spilletid: 1x18 min
Gutter 14 år født 2004 eller senere spilletid: 1x18 min
Gutter 15 år født 2003 eller senere spilletid: 1x20 min
Gutter 16 år født 2002 eller senere spilletid: 1x20 min

Alle klasser spiller med keeper + 4 utespillere

Påmeldingsfrist:            7. januar 2018

 

Påmeldingsavgift:            Klassene 10-12 år:        kr. 1100,-

                                              Øvrige klasser:              kr. 1200,-

Premiering:                        I klassene 10-12 år personlig premie
                                              Pokal til de 4 beste lagene i de øvrige klassene.
                                   

Påmelding sendes til:

Mailadresse:    post@kolstad-fotball.no

Oppgi: Klubb, kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse, klasse og antall lag i klassen.

Påmeldingsavgiften betales til bankkonto 4200.01.95795. Betalingsfrist 7. januar 2018.

Reglement

Turneringsreglementet finnes øverst på denne siden. I reglementet er det også linker til NFF sine regler og retningslinjer som benyttes under turneringen.

Opplysninger:

Bjørn Aage Johansen    tlf. 905 87 934 
Jan Morten Bjerkan       tlf. 926 52 521

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift