Kolstad Fotball

Baneanlegg

Baneanlegg

Parken

Vi er stolte over å eie to kunstgressbaner som vi ikke leier ut til eksterne aktører. Gjennom vinter, vår, sommer og høst myldrer det av egenorganisert aktivitet. En lørdag formiddag er det mer enn 50 barn i full sving. Opprinnelig ble 11èr banen anlagt i 2003, mens 7èr banen ble anlagt i 2007. Sommeren 2013 fikk vi et nytt og flott dekke på 11èr banen.
 
Parken eier vi alle og er hjertet i klubben!
 
 
Hvordan komme deg til Parken:
Sydfra følger du E6 forbi City Syd. Du vil ved neste avkjørsel forlate E6
og følg da skilting mot Byåsen/Huseby. Du kjører så over Bjørndalsbrua.
Ved neste avkjørsel tar du til høyre og følger skilting mot Huseby.
Ved neste lyskryss tar du til venstre. Du passerer raskt Esso Kolstad
på din høyre side, kjører så under en gangbru for så å ta neste til høyre.
Strakt innover i 200 meter og du finner parkeringen til Parken.

Om du kommer fra nord følger du E6 og kjører opp Okstadbakken.
På toppen følger du skilting til Byåsen/Huseby/Kolstad. Du tar så til
høyre i neste lyskryss, da kommer du inn på Bjørndalsbrua og følger
samme rute som beskrevet ovenfor.
Baneoversikt

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift