Kolstad Fotball

Vi bryr oss

Vi bryr oss

Kolstad Fotball

Kolstad Fotball skal med fotballen som virkemiddel bygge det optimale fellesskapet, der det er plass til alle, uansett ulikheter.

Vi bryr oss er et helhetlig inkluderingsarbeid, med en rekke aktiviteter på og utenfor banen som er rettet mot barn, ungdom og voksne. Kolstad Fotball ses i dag på som en av landets fremste inkluderingsaktører, få idrettsaktører kan vise til bedre resultater når det kommer til å innlemme mennesker i et fellesskap.

Kolstad Fotball har for sitt arbeid blant annet fått ‘Grasrotprisen’ av NFF, deltatt i den Olympiske fakkelstafetten i Kina som representant for Norge og mottatt Trondheim Kommune sin Kulturpris.

Huseby Idrettspark

Huseby Idrettspark er hjørnestenen i Vi bryr oss. I tillegg til organisert trening skal våre to kunstgressbaner benyttes til egenorganisert aktivitet. Her skal barn og unge trene på hvordan vi opptrer mot hverandre, uten involvering fra voksne. Med Fair Play i fokus setter vi store krav til hvilken atferd som er akseptabel ovenfor hverandre i den egenorganiserte aktiviteten. Vi tror sterkt på en stor overføringsverdi fra adferd på idrettsarenaen inn til skole og hjem.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift