Kolstad Fotball

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Kolstad Fotball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè (NIF) vedtok 10.mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver

som i vesentlig grad innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1.januar 2009. Attesten er gyldig i tre- 3 år fra utstedelse, dersom man ikke bytter idrettslag.

I Kolstad Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold

overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Daglig leder: Jan Morten Bjerkan

E-post: janmorten@kolstad-fotball.no

Telefon: 92652521

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og

undertegnes av begge. Daglig leder i Kolstad Fotball sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes

ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Kolstad fotball innen 31.januar hvert år

Kolstad Fotball lagrer ikke attesten, men får den kun framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

* Du kan lese mer om ordningen her: www.idrett.no/politiattest

* Attesten kan lastes ned på: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

 

Daglig leder fører oversikt over hvem som har fremvist gyldig politiattest.

 

 

Her finner du informasjon av politiattest.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Her kan du søke politiattest for frivilige elektronisk.

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift