Kolstad Fotball

Våre verdier

Våre verdier

FORANKRING AV VERDIER - EN EVIG JOBB!     

Vi skal utvikle lokalsamfunnet vårt og sørge for at flest mulig mennesker har det bra sammen – vi arbeider altså med fotballen som verktøy for å bygge et best mulig fellesskap. Det er to verdier vi daglig arbeider for skal ligge fremst i bevisstheten hos alle som gjør en jobb for klubben:

 

VI BRYR OSS

       Vi er alle forskjellige. Det skal vi akseptere og respektere. På trening og kamp skal vi tenke hardt på at alt vi gjør som voksne påvirker barna. Fokus på språkbruk, forsterking av det positive og tydelige grenser. Når alle våre tillitsvalgte er 100% rollemodeller på trening og kamp gir det beste utgangspunkt for å få flest mulig barn og unge med i fellesskapet vårt. ’Vi bryr oss’ handler om mer enn fotball – vi legger til rette for å utvikle mennesker.

 

 

FOTBALL FOR ALLE

       En viktig indikator er om vi avslutter sesongen med laget vårt med flere spillere enn da vi startet. Vi skal la ALLE som vil spille fotball få være en del av Kolstad. God og dårlig. Tynn og tjukk. Svart og hvit. Fattig og rik osv.  Alle som vil skal altså få være en del av fellesskapet – våre tillitsvalgte skal sørge for at dette skjer.

 

ALLE VÅRE AKTIVITETER SKAL I SUM SKAPE ET BEST MULIG FELLESSKAP.

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift