Kolstad Fotball

Forsikring.

Forsikring.

Forsikringer og rutiner.

Alle spillere er forsikret gjennom en kollektiv forsikring som er fremforhandlet av NFF på vegne av klubbene. Det er viktig at alle spillere er registrert, hvis det skulle inntreffe en forsikringssak. Klubben dekker ikke utgifter i forbindelse med skader. Skader dekkes gjennom de forsikringsordningene som finnes. Skademeldingsskjemaer finnes på nettsidene til NFF. Klubben kan være behjelpelig ved utfylling av skademeldingsskjema. Ta kontak med administrasjon for hjelp. Det er den enkelte spiller som dekker egenandelen ved skader.

Trenere, lagledere og dommere er forsikret gjennom samme avtale.

Les mer om dette på NFF sine sider her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift