Kolstad Fotball

Klubbhåndbok og retningslinjer

Klubbhåndbok og retningslinjer

Klubbhåndbok og retningslinjer for Kolstad Fotball.

 

Kontaktinformasjon Kolstad Fotball.

Styreleder:        Bjørn Aage Johansen                    tlf.905 87 934     bj@online.no

Lokalsamfunnsutvikler:  Frode Haugen                 tlf. 918 16 007    fahaug@online.no

Daglig leder:     Jan Morten Bjerkan                       tlf. 926 52 521    janmorten@kolstad-fotball.no

Dommerkontakt: Tore Hoffstrøm                           tlf. 468 94 979    tore.hoffstrom@motek.no

 

 

 

Ansvarlig Junior/senior:                            

Ansvarlig ungdom ( 11-16)                         Jan Morten Bjerkan

Ansvarlig Barnefotball (6-10)                    Frode Haugen             

 

  Viktige datoer 2019

 

                Jan/Februar                       Puma Cup                                                       

                Mars                                  Årsmøte                                                           

                   Trenerskolen- Slik er vi                                   

                April                                    1. termin treningsavgift

                                                           Sesongstart senior                                       

                                                            Lagskontaktforum                                        

                                                            Trenerskolen- Slik trener vi                           

               Mai                                       Oppstart soneturneringer barnefotball            

                                                

                                                            Loddsalg                                                         

            Juni                                                                                     

                   Fargerik Idrettsdag                                          

                                                          Skandia cup                                                     

            Juli                                         Storsjø Cup                                                      

            August                                  Treningsavgift 2. termin

                                                           Tine Fotballskole

            September                             Loddsalg høst                                                  

                                                           Avslutningsturnering Sone Sør

                                                           

            Oktober                                                                              

                                                           Høstdugnad                                                     

            November                               Trenerforum     Evaluering sesong                 

                                              

Treningsavgift           pr 1.1.2019 (Satser på treningsavgift vedtas på årsmøtet)

Tilrettelagt Fotball                 kr 700,-

Under 8 år                            kr. 700,-

8 -10 år                                 kr. 1 300,-

11-12 år                               kr. 1 800,-

13-14 år                               kr. 2 600,-

15-16 år                               kr. 4 000,-

17-19 år                               kr. 4 400,-

17-19 år                               kr. 8 500,-  Elite inkl. utstyr (kr 8500 inkl. subsidiert treningsleir og utstyr) Egenandel kommer i tillegg for treningsleir.

 

I tillegg kommer obligatorisk loddsalg på kr. 800,- pr. spiller, gjelder ikke for spillere under 15 år.

Andre lag skal dekke reele utgifter selv.

Medlemskontingent til Kolstad Fotball er kr. 200,- for aktive medlemmer og trenere/støtteapparat.

For ikke aktive medlemmer settes kontigenten til kr. 250,-

Æresmedlemmer er fritatt kontigent..

Loddsalg/ Dugnad

Alle spillere i alderen 8 t.o.m. 14 år  forplikter seg å selge lodd to ganger i året (vår og høst). Det året spilleren fyller 7 skal spilleren kun være med på høstlotteriet. Manglende loddsalg blir plusset på treningsavgiften. Alle lag skal delta på drift av kiosken, normalt to uker pr sesong. Klubben fordeler ukene på lagene, og kioskansvarlig på hvert lag er ansvarlig for å fylle opp vaktene for sitt lag. Instruks og kioskrutiner sendes til kioskansvarlig på hvert lag før sesongstart.

Godtgjørelse trenere og lag

Godtgjørelse for trenere og lag utbetales etter endt sesong ved innsending av oppgjørsskjema. Oppgjørsskjema sendes ut av Kolstad. I de senere år har man praktisert at alle trenere får tildelt klubbens treningsutstyr i stedenfor  godtgjørelse til trenere.

Trenerstøtte

Det dekkes utgifter inntil kr. 1000,- for 5-er lag, kr. 1500,- for 7-er lag og kr. 2000,- for 11-er lag. Antall lag er det som er påmeldt i seriespill. Laget bestemmer selv fordeling på aktuelle personer.

Lagstøtte

Alle lag som har gjennomført sine dugnader får følgende støtte: kr. 700,- for 5-er lag, kr. 1000,-

for 7-er lag og kr. 1400,- for 11-er lag.

Oppdatering av spillere på hjemmeside

Trener for hvert enkelt lag har ansvaret for å opprette og oppdatere spillere for sitt lag på Kolstad sin hjemmeside. Her skal navn, adresse, epost, tlf og fødselsdato registreres.

Nye spillere

Gjennom en avtale mellom klubbene i Trondheim, så skal ikke spillere t.o.m. de fyller 16 år bytte klubb, så lenge det ikke er tungtveiende grunner. Denne avtalen har kommet fordi kretsen og klubbene mener spilleren har best av å spille i sitt nærområde, og med sine venner. Alle forespørsler angående nye spillere skjer ved henvendelse til den i klubben som er ansvarlig for aldersgruppen det gjelder. Alle spillere som skal delta i kamp for Kolstad, skal være registrert og innmeldt i Kolstad Fotball. Ved tvil plikter trener å ta kontakt med Frode Haugen for å få stadfestet om spilleren er spilleberettiget.

Politiattest

Alle trener og leder for ungdoms og barnefotballen plikter å fremvise  politiattest. Skjema for søknad om politiattest kan lastes ned fra NIF sine hjemmesider eller fås ved henvendelse til Frode Haugen. Utfylt søknad skal leveres til Frode Haugen for innsendelse til politiet. Ved mottagelse av politiattest,  skal den fremvises for Frode Haugen.

Treningsøkta

Alle trenere i Kolstad Fotball har full tilgang til treningsøkta.no. Dette er en side hvor alt fra treningsøkter, oppmøte, registrering av spiller osv. Vi ønsker at alle trenere tar i bruk dette verktøyet. Hvis du ikke er registrert, så ta kontakt med administrasjonen  for registrering.

 

Garderober

Gjestende lag skal bli henvist av en ansvarlig fra hjemmelaget til garderober i vårt eget klubbhus ved banen. Hjemmelaget har ansvar for at det ser ryddig ut i garderoben etter kampen til både hjemme og bortelag.  Viktig at en ansvarlig fra laget sjekker dette.

 

 

Dommere

Informere dommer når han/hun er på plass om at vi har dommergarderobe i klubbhuset.  Betaling av dommerhonorar utføres av Kolstad Fotball etter nye retningslinjer. Dommerregning med påført kontonummer legges i postkasse i utstyrsbod etter kampen.  Økonomiansvarlig sørger for utbetalinger til dommere.

 

Klubbdommere

I 3`er,  5er og 7er fotball ordner klubben dommere selv. Dommere på 5`er og 7`er kamper settes opp av adm/dommerkontakt for vår og høstsesong. I tillegg benyttes oppdatert list over dommere ved forfall. 

I aldersgruppen 6-10 organiseres barnefotballen ved sonekvelder (onsdager).

Her betales kr 50,- pr kamp ( kr 25,- for 3`er kamper). Adm utbetaler dommere ifm sonekvelder.

For 7`er kamper betales klubbdommere kr. 150,-  pr kamp i 11-12 årsklassen. Øvrige klasser i 7`er betales etter NFF Trøndelag sine satser.

 

Buss/transport til bortekamper

Ved bortekamper ved avstand mer enn 50 km en vei, dekker Kolstad følgende:

  • kr. 10,- pr.km for 11-er lag
  • kr. 9,- pr.km for 9-er lag
  • kr. 7,- pr. km for 7-er lag.

Dette gjelder om dere benytter egen bil eller leier buss. Beløpet gjelder for laget

Bestilling av buss skjer ved henvendelse til Daglig leder i Kolstad. Buss må bestilles i god tid.

 

   Utst      Utstyr til trening

Alle lag får baller, kjegler og vester ved oppstart. Dette utstyret skal oppbevares i utstyrs bod hvor alle lag har fått tildelt hvert sitt avlukke. Alle lag skal få medisinskrin med innhold før sesongstart. Alle lag har ansvaret for å ta vare på og vedlikehold sitt utstyr. Ved utskifting/oppjustering av utstyr så skal man henvende seg til administrasjonen.

Drakter

Alle lag får tildelt drakter før sesongstart i forhold til antall spillere og årsklasse. Trener/lagsansvarlig er ansvarlig for å holde orden på hvem   som får utdelt drakt. Draktene skal samles inn av trener/lagsansvarlig etter hver sesong og leveres inn i klubbhuset. Ved manglende draktinnlevering, kan laget bli trukket i lagsstøtte. Supplering av drakter skjer ved henvendelse til administrasjonen.

Kolstad skal stille i hel røde drakter. Andre Farger kun ved draktlikhet. Vi selger strømper og shorts i klubbhuset.

Treningstider

Treningstider for perioden påske til november, skal være klar og lagt ut i baneplan medio mars. Ønsker om treningstid skal sendes i forkant.  De yngste lagene vil bli prioritert med tidlige treninger og hovedsakelig på 7er banen. Vintertrening ute for de lag som ønsker det, skal være klar i utgangen

av november. Innetid skal være klar i løpet av november. De minste lagene 6– 12 år blir prioritert ved tildeling av innetid. Gymsalene ved Saupstad og Kolstad Barneskole er vår lokasjon for innetrening.

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift