Kolstad Fotball

Retningslinjer og gjennomføring soneturnering 6-10 år

Retningslinjer og gjennomføring soneturnering 6-10 år

Gjennomføring/Retningslinjer

Soneturnering

BARNEFOTBALL

7-10 ÅR

Innledning:

I steden for kampoppsett med seriespill har man gått over til sonekvelder i barnefotballen. Sonekvelder arrangeres for jenter og gutter i alderen 7-10 år.  Det organiseres slik at det spilles flere kamper pr sonekveld, minimum 3 kamper. Arrangementet organiseres på samme måte som en turnering. Sonekveldene arrangeres for Trondheim Sør som innbefatter klubbene: Flatås, Romolslia, Sjetne, Kattem, Tiller, Heimdal, Leinstrand, Byneset, Klæbu og Kolstad.

Organisering:

Sonekveldansvarlig:

Skal være en hovedansvarlig for arrangementet på alle sonekvelder. Soneansvarlig skal være uniformert med kampvert-vest .

Kampansvarlig sine oppgaver under sonekvelder:

 • Lage kampoppsett for sonekveldene i samarbeid med leder.

 • I god tid sende ut kampoppsett til dommereog lag.

 • Henge opp kampoppsettgodt synlig på kiosk/speakerbod. A3 format

 • Organisere baneoppsett i henhold til baneplan.

 • Holde god flyt i arrangementet

 • Koordinere med speaker, kampvert og dommeransvarlig i forkant av sonekveldene

Kampvert:

Det skal alltid være en kampvert under sonekveldene. Kampverten skal være unifomert med kampvertvest (gul). Denne henger i kiosken. Henges tilbake etter bruk.

Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver.

Oppgavene til kampvert under sonekveldene:

-Være synlig under arrangementet.

- Sørge for fairplay blant, spillere, trenere, dommere og  foreldre/foresatte.

- Sørge for at publikum oppholder seg av banene under og i mellom kampeneJ

- Bistå dommere.

 

Speakertjeneste:

For at arrangementet skal oppleves som godt og profesjonelt er det av avgjørende betydning at man har speakertjeneste.

Speakerens hovedoppgave er å starte og stoppe kampene fra speakeranlegget. 1x 18 min med to minutter i mellom kampene.

Speaker informerer i tillegg om:

- Fair play

- Grasrotandel- Kolstad Fotball

- Kampoppsett-neste kamper og på hvilke baner.

- Kiosk

- Evt parkering/henvisning til toaletter osv.

 

Parkering.

I forbindelse med sonekveldene skal det organiseres med parkeringsvakter. Minimum 2 parkeringsvakter.

Biler skal henvises til parkeringsplasser oppe ved basketbane Huseby skole, foran klubbhuset og foran Huseby skole. Parkeringsvakt uniformeres med gul vest.

Kiosk:

Kiosk under sonekveldene organiseres gjennom Kolstad Fotballs kiosk turnus. Egen instruks for kiosken.

 

Kafeteria:

I klubbhuset 1. etg vil det være mulig å legge til rette for kafeteria/Kiosk ved dårlig vær. Klubbhusets 1. etg er satt av ifm sonekveldene.

Tilrettelegges med salg av kaffe, brus, vafler og andre kioskvarer.

 

Dommere:

Det settes opp klubb- og rekrutteringsdommere til avvikling av kampene under sonekveldene.

Skal være en dommer pr bane. Dommerhonorar pr kamp er kr. 50,-. Dommerhonorar utbetales av Kolstad Fotball.

Dommere har ansvar for å dømme kampene etter NFF reglement for barnefotball, i tillegg at kampene gjennomføres i god Fair play ånd.

Kampene startes og stoppes fra speaker.

 

Dommeransvarlig:

Kolstad Fotball setter opp en dommeransvarlig i forbindelse med sonekveldene. Dommeransvarlig har ansvar for å bistå og veilede dommerne under sonekveldene. Skal samle dommerne 30 min før første kamper for gjennomgang av regler og annen nødvendig informasjon.

Baller /vester:

Kampvert sørger for at det alltid er en matchball + ett sett med vester på alle baner som disponeres.

Det benyttes 3`er ball på kampene under soneturneringene etter anbefalinger fra Norges Fotballforbund.

 

Baneoppsett:

Størrelsen på banene skal være 30 x 20 meter. Banene kan merkes med kjegler/hatter.

Bane 1-3 skal ha 5`er mål. Bane 4-6 skal ha 7`er mål.

Banene skal merkes med riktig banetall på målene. Tallene er laminert og ligger i kiosken

 

Spilletid:

Kampene under sonekveldene er 1 x18 min. Kampene startes og stoppes samtidig av speaker.

Det er viktig at lagene er klar til kamp og fair play-hilsen i god tid før sin kamp.

 

Kampvert  (Gjelder for enkelt kamper i Kolstad Fotball)

 

Baneinndeling Soneturnering

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 • En person (forelder) fra hjemmelag oppnevnes som kampens kampvert.

 • Personen ifører seg kampvert-vest.

  Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver.

   

  Kampvertens oppgaver

 • Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen, sørge for at de får tilgang til garderober.

 • Gi ut skrivet: «Kjære motstander; Velkommen til Kolstad!» til motstanderlaget.

 • Ta i mot dommer, sørge for at dommer får tilgang til garderober.

 • Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, evt. sykdommer, språk osv)

 • Bidra til å gjennomføre FP-hilsen.

 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen.

 • Gripe inn ved nødvendighet.

 • Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake.

 • Er ansvarlig for å se over garderober til begge lag ifm kamper.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift