Kolstad Fotball

Retningslinjer og gjennomføring hjemmekamper

Retningslinjer og gjennomføring hjemmekamper

Rutiner for hjemmekamper

Gjennomføring av hjemmekamper Kolstad Fotball.

  1. Alle lag må ha en kampvert med en gul kampvertvest.

Kampvertens oppgaver:

  • Ta imot bortelaget og dommeren.
  • Vise vei til garderober.
  • Bidra til at dommer og trenere for begge lagene hilser. Begge lagene hilser.

Handshake for peace

  • Oppfordre alle til fair play.
  • Gripe inn om nødvendig.
  • Takke bortelaget for kampen og ønske velkommen tilbake.

 

  • 2.  Følge de regler som er gjeldende for gitte årsgruppe.

 

  • 3.  Forlate banen, som dere ønsker å finne den.

 

.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift