Kolstad Fotball

Forsikring 2018

Forsikring 2018

Fotballforsikringen 2018

If Skadeforsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

Generelt

 • Fotballforsikringen 2018 gjelder fra og med 1. mars 2018 til og med 28.februar 2019.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.

*Gyldig forsikring 13-19 år
Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.

*Gyldig forsikring senior
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

SPILLERE UTEN GYLDIG FORSIKRING

 • ER IKKE FORSIKRET
 • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
 • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2018.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.

Trekking av lag
For påmeldte lag som trekkes innen 1. mars får klubben tilbakebetalt hele forsikringspremien
For påmeldte lag som trekkes innen 1. mai får klubben tilbakebetalt 75 % av forsikringspremien
For påmeldte lag som trekkes 1. mai eller senere må klubben betale hele forsikringspremien

Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

 

 

Hva gjør jeg ved fotballskade?

Informasjon om hvordan man skal forholde seg til ved fotballskader

1. Ved skade eller lidelse
2. Utfør akutt skadebehandling
          1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen
6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift