Kolstad Fotball

Fair play i Kolstad Fotball

Fair play i Kolstad Fotball

SÅNN GJØR VI DET MED

 

Herre | T-skjorte

     

FAIR PLAY I  KOLSTAD FOTBALL

FAIR PLAY

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bli best i verden på FAIR PLAY gjennom at alle lag skal ha 100% positiv atferd blant trenere, støtteapparat, foreldre og spillere på trening og i kamp.

Hvordan skal vi gjøre det?

Alle trenere, støtteapparat, foreldre og spillere skal ha et eierskap til dokumentet ’Sånn gjør vi det med Fair Play i Kolstad Fotball’.

Lokalsamfunnsutvikler formidler og følger opp innholdet i dokumentet mot ansvarspersonene rundt lagene i klubben gjennom kampsesong og på trenerforum for henholdsvis barne- og ungdomsfotballen.

Hvorfor skal vi gjøre det?

I 2016 er det et utall sett av regler rundt i de 1000 hjem. Fotballens regler er universelt og gjennom å rendyrke dette som dét ene settet av regler tror vi at vi vil utvikle mer positiv sosial atferd blant voksne, ungdom og barn.

Vi tror sterkt på overføringsverdi mellom de ulike arenaene. Gjennom å jobbe knallhardt for 100% positiv atferd blant voksne, ungdom og barn på fotballbanen, tror vi det gir positive effekter på de andre arenaene i lokalsamfunnet (skole, hjem, fritid).

Vi vil dyrke rollemodeller. ’Barn gjør det voksne gjør, barn sier det voksne sier’. Gjennom bevisste voksne rollemodeller får vi mer positive barn og ungdommer.

I sum vil dette gjøre lokalsamfunnet Kolstad til et bedre sted å bo og leve.

Hva kreves for å gjøre det?

Lokalsamfunnsutvikler (alternativt Styremedlem) som er ansvarlig for gjennomføring av dokumentet.

 

VOKSENROLLEN

Konkrete forventninger til voksne i Kolstad Fotball:

Voksne er de som setter standarden for hvordan barna oppfører seg.

’Barn gjør det voksne gjør, barn sier det voksne sier’.

Vi skal ha voksne i Kolstad Fotball som er bevisste sin språkbruk, atferd på trening og kamp og som dermed blir ’endringsagenter’ ovenfor barna.

Definitive forventninger til alle voksne i og rundt et lag, inkludert foreldre:

 

Til egne spillere:       

 • Gi ros!

 • Oppmuntrer alle når det går dårlig

 • Engasjert på en positiv måte – ingen banneord!

 • Er tydelige og setter grenser. Når grensene brytes forklarer vi vedkommende hva som er rett og hvordan man gjør det riktig.

   

  Til motstandere:

 • Vi er ALDRI negative til våre motstandere. Ingen verbale utbrudd!

 • For ungdoms- og seniorlagene: Oppsøker alltid motstanderens trener før kampen og ønsker velkommen!

 • For barnelagene: Oppsøker alltid motstanderens trener før kampen og overleverer skrivet ’Velkommen til Kolstad’.

   

  Til dommere:

 • Vi kjefter aldri eller sier noe negativt til dommeren – UANSETT!

 

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ FAIR PLAY I KOLSTAD FOTBALL

Lokalsamfunnsutvikler er ansvarlig for oppfølging av innholdet i dokumentet ’Sånn gjør vi det med Fair Play i Kolstad Fotball’ og gjennomføring av følgende konsekvenser ved avvik:

Senior

Voksne er de som setter standarden for hvordan barna oppfører seg.

’Barn gjør det voksne gjør, barn sier det voksne sier’.

 

Vi skal ha voksne i Kolstad Fotball som er bevisste sin språkbruk, atferd på trening og kamp og som dermed blir ’endringsagenter’ ovenfor barna.

 

Spillere i Ungdomsfotballen (13-19 år)

Hvis mobbing av medspiller kontakter lagets trener Lokalsamfunnsutvikler. Sammen utarbeides det tiltak for å løse utfordringen(e).

Dersom en spiller registrert i Kolstad Fotball deltar i turneringsspill for en annen klubb, skal denne spilleren utestenges fra Kolstad Fotball resten av sesongen (fram til 1.november inneværende sesong).

Spillere/Trenere/foreldre i barnefotballen (7-12 år)

Ved brudd på retningslinjene i skrivet ’Velkommen til Kolstad!’ vil Lokalsamfunnsutvikler gjennomføre møte med lagets trener for å samtale om de utfordringer som måtte finnes.

Ved gjentatte brudd på retningslinjene i skrivet ’Velkommen til Kolstad!’ vil Lokalsamfunnsutvikler gjennomføre foreldremøte og presisere hvilke forventninger Kolstad Fotball har til Fair Play.

Trenere, foreldre, spillere i hele klubben

Dersom voksne som er en del av Kolstad Fotball er involvert i alvorlige brudd på våre forventninger til ’Fair Play’ (les ’Voksenrollen’) skal lagets trener/støtteapparat ta kontakt med Lokalsamfunnsutvikler som i konsultasjon med Styret vil treffe tiltak som kan løse utfordringen(e).

 

Følgende skriv skal leveres ut til motstanderens trener før alle våre hjemmekamper i Parken for 5’er lag (7-10 år). Våre trenere SKAL sørge for at vår foreldregruppe og våre spillere er kjent med innholdet i skrivet!

 

 

Kolstadlogo.jpgHerre | T-skjorte

KJÆRE MOTSTANDER; VELKOMMEN TIL KOLSTAD!

 • I Kolstad sier vi ALDRI noe negativt til dommeren. Dette gjelder for både VOKSNE og for BARN.

   

 • Om en spiller på banen er uheldig ler vi ikke av han/henne.

 

 • I Kolstad ønsker vi å kaste ballen ut fra keeper for å øve på å spille ballen langs bakken. Når deres keeper har ballen skal vi trekke våre spillere tilbake til midten av deres banehalvdel. Vi håper dere gjør det samme når vår keeper har ballen.

 

 • Vår trener skal være med på Fair Play - hilsen etter kampslutt på nært hold for å se til at det takkes for kampen på en hyggelig måte. Vi håper dere gjør det samme.

 

 • Vi ønsker at dere skal sitte igjen med en god opplevelse når dere forlater Kolstad.

 

Om du har noe å fortelle oss i etterkant; ikke nøl med å ta kontakt med  Jan Morten Bjerkan 92652521 eller på e-mail – janmorten@kolstad-fotball.no

 

NB! Hvis dere har behov for toalett finnes det i det røde Klubbhuset ovenfor banene.

 

Skrivet "Kjære motstander; Velkommen til Kolstad!" ligger i plasthylle i utstyrsbod eller hentes på kontoret i klubbhuset.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift