Kolstad Fotball

Dommeransvarligs oppgaver

Dommeransvarligs oppgaver

DOMMERKONTAKT 2018

 

Dommerkontakten forholder seg til Daglig leder i Kolstad Fotball (Jan Morten Bjerkan, tlf 92652521).

Dommerkontaktens arbeidsoppgaver:

 • Oppsett av dommere til treningskamper for seniorlaget. Og følge opp at dommere faktisk stiller.

 • Dommeroppsett til Puma Cup i februar. I forkant av cupen kalle inn alle dommere til et møte (også klubbdommere) og fordele kampene.

 • Dommeroppsett til avslutningsturering for Sone Sør i september. I forkant av cupen kalle inn alle dommere til et møte (også klubbdommere) og fordele kampene.

 • Oppsett av klubbdommere på soneturneringer vår/høst.

 • Oppsett av dommere på alle 7`er kamper.

 • Snakke med aktuelle kandidater blant klubbdommerne og melde de opp til rekrutteringsdommerkurs.

 • Arrangere Klubbdommerkurs vår og høst.

 

Klubbens (Daglig leders) oppgaver:

 • Inngå kontrakter med klubbens dommere

 • Sørge for at alle trenere i barnefotballen får tre navn med telefonnummer på klubbdommere de kan ringe til for å avtale dømming av seriekamper.

 • Sørge for at alle ungdomslag får navn på dommere i klubben, slik at de selv kan ringe dersom de har behov for dommere i treningskamper.

 • Stiller på møtene Dommerkontakten holder før Puma og Bendit Cup.

 • Rekruttere deltagere til Klubbdommerkurs vår og høst.

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift