Kolstad Fotball

Adm oppgaver/ Instruks

Adm oppgaver/ Instruks

Daglig leder/Adm

  • Daglig leder/Adm i Kolstad Fotball har ansvaret for arbeidsoppgaver som berører klubbens daglige drift og virksomhet. Daglig leder/Adm har myndighet til å fatte nødvendige beslutninger som vedrører ansvarsområdet, så fremt ingen spesielle begrensninger er lagt av styret. Ved økonomiske forpliktelser av relativt betydelig størrelse skal DL/adm konferere med styreleder før beslutningen tas.

Ansvarsområder:

  • Representere klubben i de fora hvor det er naturlig.

  • Planlegge og gjennomføre administrative oppgaver som pålegges av styret og/eller gjenspeiles i Kolstad Fotballs strategi/klubbutviklingsplaner

  • Delta i prosjekter som er naturlig for stillingen eller pålagt av styret

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift