Kolstad Fotball

Økonomi

Økonomi

HELHETLIG PLAN FOR ØKONOMISTYRING:

 

Kolstad Fotball har en helhetlig plan for økonomistyring. Denne følger hovedprinsippene i retningslinjene fra NFF.

Kolstad Fotball har en sunn og god økonomi. Har gjennom flere år bygget opp en sterk soliditet. Kolstad Fotball har hatt overskudd i driften i de 10 siste årene. Klubben eier to kunstgressbaner, klubbhus, speakerbod/kioskanlegg og vedlikeholdsutstyr(traktor og brøyteutstyr) som man pt. i ikke har noen form for kortsiktig eller langsiktige lån på.

Hovedpunktet for økonomiskstyring er KONTROLL. Skal man lykkes økonomisk må man ha kontroll. Dette gjelder i både gode og dårlige tider. Det skal aldri bruke penger som ikke finnes. Det budsjetteres alltid slik at man er forsiktig med inntekter og så tar man heller litt i på utgiftssiden.

 

Omsetting:

Kolstad Fotball omsetter årlig for ca 6,5 mill

 

Regnskap/Regnskapsføring

 

Regnskapsregler skal følges nøye, der er ingen grunn til kreativ bokføring.

 

Styret i Kolstad Fotball får jevnlig regnskapsrapporter ifm styremøter en gang pr måned. Revidert årsregnskap og balanse presenteres årsmøtet i forbindelse med klubbens årsmøte medio mars hvert år.

 

En vesentlig del av Kolstad Fotballs inntekter er offentlige tilskudd, og vi har av den grunn valgt å bruke autoriserte regnskapsførere og revisorer til å føre og revidere klubbens regnskap i samarbeid med styreleder og kasserer.

 

Budsjett

Økonomiansvarlig i Kolstad Fotball sammen med administrasjonen lager et budsjett for kommende år og styrer etter dette. Detaljnivået er tilsvarende som for regnskap.

Alle lags bankkonto er registrert opp mot idrettslaget slik at det er mulig å få innsikt i bevegelser på kontoene hos de ulike lagene.

 

Likviditet

Skal alltid ha nok likviditet slik at man unngår utfordringer i perioder med lite inntekter. Inntektene kommer ikke bestandig når de trengs.

Videre har klubben en meget sterk likviditet pt som gjør klubben godt rustet til videre utvikling og større investeringer i framtiden.

 

Faktura/bilagshåndtering

.

Klubbens faktura og regninger skal alltid betales i tide, ikke før eller etter forfall. Renteutgifter og inkassokrav skal unngås.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift