Kolstad Fotball

Differensiering Kolstad Fotball

Differensiering Kolstad Fotball

Differensiering Kolstad Fotball

Tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov.

En praktisk realisering av dette vil være at helst enkeltspillere, og/eller i hvert fall forskjellige hovedgrupperinger av spillere, bør tilbys forskjellige muligheter og oppfølging.

 

Hvorfor differensiering ?

POSITIVE OPPLEVELSER UAVHENGIG AV NIVÅ

- MESTRING

- UTFORDRINGER

- INVOLVERING

 

Hvordan differensiere ?

På trening.

-Sette sammen spillere på samme nivå under øvelser

Eks. tekniske øvelser- ulike krav til gjennomføring?

 • Sette spiller på samme nivå mot hverandre eks. angriper vs forsvarer.

 • Sette sammen grupper av spillere på samme nivå under øvelser.

 • Smålagspill- enklere å differensiere

 • Sette spillere på samme nivå mot hverandre under spill på større baner.

 • Differensiering krever god planlegging- tips! Penn ognotatblokk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift