Kolstad Fotball

Hospitering Kolstad Fotball

Hospitering Kolstad Fotball

Hospitering Kolstad Fotball

 

Hospiteringen skal avtales mellom trenere på respektive lag

 • NB!! Det er til en hver tid det lag i den høyeste årsklasse som har fortrinn når det gjelder hospitering. Lag fra lavere årsklasse må dermed vike ved tvister.

 • Hospitering avtales for en mnd fram i tid.

 • Spillerne må informeres når avtalene er klare.

   

  Hospiteringen skal avtales mellom trenere på respektive lag

 • 1-2 spillere hospitere i gangen. Avvik fra det avtales mellom respektive trenere.

 • Hospitering avtales for en mnd fram i tid.

 • Spillerne må informeres når avtalene er klare.

   

  Hvem skal hospitere?

  Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. Hospitering bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer enn det eget treningsmiljø kan gi.

  Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld eller lagets skyld.
  Hospitering først og fremst på trening, men også i kamp.
  Spilleren, foreldre og involverte trenere tas med på råd.

   

  Hvordan skal vi hospitere?

  Møte mellom respektive trenere for spiller/spillere.

 • Avtales for 1 mnd i gangen dersom det erhensiktsmessig.

 • Lag hospiteringsplan for spiller/spillere (1-3 spillere i gangen)

 • Informere egen spillegruppe

 • Ta godt i mot hospitanter

 • Gi konkrete tilbakemeldinger til hospitanten/e ettertreninger.

 • Evaluering mellom trenere underveis og etterhospitering.

   

   

   

  Permanent flytting av spillere opp.

 • Permanent flytting opp av spiller avgjøres/avtales mellom respektive trenere og trenerkoordinator.

 • Spiller som viser spesielle ferdigheter skal flyttes skal kunne flyttes permanent til treningsgruppen på nivå oppover.

 • Spillerens motivasjon og ønsker (samt foresattes) er avgjørende for permanent flytting.

 • Kriterier for flytting: ønske det selv, møte mellom trenere, trenerkoordinator og foreldre før endelig avgjørelse.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift