Kolstad Fotball

Trenerskolen 2019

Trenerskolen 2019

Trenerskolen er Kolstad Fotballs egen interne trenerskole. Trenerskolen er tuftet på Kolstad Fotballs plandokument; klubbhåndbok, sportsplaner for barne og ungdomsfotballen og klubbens eget fair play dokument.

Organsiseres gjennom tre kvelder med obligatorisk oppmøte for klubbens trenere.

1. Slik er vi - Verdier og målsettinger. Hvordan ønsker vi at Kolstadtreneren skal være.

2. Slik trener vi- Prinsipper i treningen av barn og ungdom i Kolstad Fotball. Implementering av bla. sportsplaner. Demoøkt for både barne og ungdomsfotballen.

3. Slik spiller vi.- Hvordan organiserer vi fotballkampen slik at det blir ukas høydepunkt; kampvert, bekledning, spilletid osv.

Kolstad Fotballs trenerskole tilsvarer TFKs barnefotball og Ungdomsfotballkveld.

 

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift