Kolstad Fotball

Retningslinjer for deltakelse på turneringer.

Retningslinjer for deltakelse på turneringer.

Deltakelse på turneringer i Kolstad Fotball

 

6-10 år- Deltakelse på alle egne turneringer: Puma cup (innendørs) og Avslutningsturnering Sone Sør.

I tillegg kan man delta andre på turneringer for som eksempel: Skandia cup Miniturnering, Romoslia 3v3,  Heimdal Indoor(innendørs) eller lignende.

 

10-12 år- Deltakelse på egen turnering: Puma cup (innendørs).

I tillegg kan man delta på andre turneringer som for eksempel: Skandia Cup- Miniturnering, Heimdal Indoor(Innendørs) eller lignende.

 

12-16 år- Deltakelse på egen turnering: Puma cup.

                I tillegg kan man delta på andre turneringer for eksempel: Skandia Cup,

Heimdal Indoor (innendørs) eller lignende.

Felles reisecup

                -Kolstad Fotball ønsker å legge til rette for felles reiseturnering for aldersgruppene

  1. år(ungdomsfotball). Felles transport med buss, overnatting på felles skole.

Storsjø cup i Østersund foretrekkes som reisecup for aldersgruppen 12-16 år.

 

16-19 år- Deltakelse på lokaleturneringer for eksempel. Heimdal Indoor.

  • Reise cup: Oppfordres til å delta på reise cup. Eks. Norway cup eller Dana Cup.

 

Treningssamlinger.

Fra alderen 10-11 år og oppover anbefales det å dra på treningssamlinger med overnatting (helg) .

Flere lag i klubben har gjort dette med stor suksess. Her vektlegges både det sosiale og sportslige. Eksempelvis har man dratt til Hitra på Hitra Fotballklubbs anlegg. Overnatting og bespisning på skole ved klubbens anlegg.

Utgifter ifm treningssamlinger dekkes av det enkelte laget.

Treningsleir.

I de senere år har Kolstad Fotballs junior og seniorlag dratt på treningsleir til Tyrkia medio mars. Dette er et ledd i sesongoppkjøring til begge lag. Hver spiller dekker dette ved en egenandel. Yngre lag som planlegger å dra på treningsleir skal holde tett dialog med Kolstad Fotball og turen skal godkjennes av styret i Kolstad Fotball.

 

 

Økonomisk støtte

 

Økonomisk støtte ved deltakelse på turneringer:

Alle Kolstad-lag deltar gratis i egne turneringer. Laget skal stille på dugnad i forbindelse med egne turneringer (kiosk, rigging, rydding etc)

Alle lag som har gjennomført sine dugnader ( eks kiosk etc.) får følgende årlig støtte som kan benyttes til å dekke utgifter i forbindelse deltakelse på turneringer:

5-er lag           kr 700,-

7-er lag           kr. 1000,-

9-er lag           kr. 1400,-

11-er lag         kr. 1400,-

 

Økonomisk støtte til felles reiseturneringer:

Kolstad Fotball dekker lagets deltakeravgift, samt busstransport i forbindelse med deltakelse på Storsjø cup, forutsatt at man deltar på opplegg i regi klubben; felles transport og overnatting på felles skole.

Det forutsettes her at minimum 3 lag deltar på turneringen. Dersom det er færre enn tre lag utgår busstransport. Kolstad Fotball dekker da lagets påmeldingsavgift, i tillegg dekkes kr. 500,- pr spiller, inntil kr. 10.000 pr lag.

 

En absolutt forutsetning til å motta økonomisk støtte til felles reiseturnering er at laget har deltatt på alle dugnader i klubbregi, samt at spillerne i laget har gjort opp sine økonomiske forpliktelser (Treningsavgift, medlemskontigent, loddsalg).

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift